Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel

20. Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
CRE

Předseda předtím, než oznámil výsledky hlasování, zdůraznil jedinečnou povahu tohoto postupu korespondenční účasti. Vyjádřil uznání poslancům, kteří se denního zasedání účastnili ze svých domovů, a poděkoval politickým skupinám, jakož i všem zaměstnancům Parlamentu.

Žádosti o použití postupu pro naléhavé případy:

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet ***I

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (687 pro, 0 proti, 0 zdržení se).

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (686 pro, 1 proti, 0 zdržení se).

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

JH bylo rozhodnuto o použití naléhavého postupu (684 pro, 1 proti, 2 zdržení se).

Byly stanoveny tyto lhůty:

- pozměňovací návrhy: dnes 26. března 2020 ve 14:00

- oddělení a dílčí hlasování: dnes 26. března 2020 v 16:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:48.)

Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí