Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 marca 2020 r. - Bruksela

20. Ogłoszenie wyników głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
CRE

Przed odczytaniem wyników głosowania Przewodniczący zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter zdalnego udziału w posiedzeniu. Powitał posłów uczestniczących w sesji z domu oraz skierował podziękowania do grup politycznych i wszystkich pracowników Parlamentu.

Wnioski o zastosowanie trybu pilnego:

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet ***I

W GI (przy 687 głosach za, 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

W GI (przy 686 głosach za, 1 głosie przeciw, 0 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

W GI (przy 684 głosach za, 1 głosie przeciw, 2 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Wyznaczono następujące terminy:

- poprawki: tego samego dnia 26 marca 2020 r. o godz. 14.00

- głosowanie podzielone i głosowanie odrębne: tego samego dnia 26 marca 2020 r. o godz. 16.00.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.48.)

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności