Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел

24. Обявяване на резултатите от гласуването на измененията
CRE

Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм Докладчик: Dominique Riquet ***I

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ИЗМЕНЕНИЕ

Одобрява се (P9_TA(2020)0041)

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ИЗМЕНЕНИЯ

Отхвърля се

Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee ***I

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ИЗМЕНЕНИЕ

Отхвърля се

Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност