Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel

24. Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích
CRE

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zpravodaj: Dominique Riquet ***I

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen (P9_TA(2020)0041)

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

zamítnuty

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

zamítnut

Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí