Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

24. Bekendmaking van de uitslag van de stemming over amendementen
CRE

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme Rapporteur: Dominique Riquet ***I

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

AMENDEMENT

Goedgekeurd (P9_TA(2020)0041)

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

AMENDEMENTEN

Verworpen

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

AMENDEMENT

Verworpen

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid