Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 26 marca 2020 r. - Bruksela

24. Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami
CRE

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet ***I

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

POPRAWKA

Przyjęto (P9_TA(2020)0041)

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

POPRAWKI

Odrzucono

Pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee ***I

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

POPRAWKA

Odrzucono

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności