Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

25. Eindstemming
CRE

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet ***I

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

Er wordt overgegaan tot de eindstemming over de urgentieprocedures waartoe vanmorgen is besloten (punt 20 van de notulen van 26.3.2020 en punt 24 van de notulen van 26.3.2020)

Er kan tot 21 uur gestemd worden.

De uitslag van de stemming zal worden bekendgemaakt om 22.30 uur.

(De vergadering wordt om 20.10 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid