Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel

27. Oznámení výsledků konečných hlasování
CRE

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zpravodaj: Dominique Riquet ***I

NÁVRH KOMISE

schválen P9_TA(2020)0041

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Specifická opatření pro aktivaci investic do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

NÁVRH KOMISE

schválen P9_TA(2020)0042

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee ***I

NÁVRH KOMISE

schválen P9_TA(2020)0043

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí