Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Torsdag den 26. marts 2020 - Bruxelles

27. Bekendtgørelse af resultatet af den endelige afstemning
CRE

Fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transport- og Turismeudvalget Ordfører: Dominique Riquet ***I

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt P9_TA(2020)0041

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet [investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt P9_TA(2020)0042

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Finansiel bistand til medlemsstater og lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, og som er alvorligt berørt af en større folkesundhedskrise [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee ***I

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt P9_TA(2020)0043

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Seneste opdatering: 28. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik