Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 - Βρυξέλλες

27. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών ψηφοφοριών
CRE

Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες: κοινοί κανόνες [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Εισηγητής: Dominique Riquet ***I

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται P9_TA(2020)0041

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee ***I

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται P9_TA(2020)0042

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτη μέλη και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση, και έχουν πληγεί σημαντικά από σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee ***I

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται P9_TA(2020)0043

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου