Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Neljapäev, 26. märts 2020 - Brüssel

27. Teadaanne lõpphääletuse tulemuste kohta
CRE

Ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühised eeskirjad [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon Raportöör Dominique Riquet ***I

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud P9_TA(2020)0041

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Erimeetmed investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud P9_TA(2020)0042

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Finantsabi liikmesriikidele ja ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatele riikidele, keda ulatuslik rahvatervise hädaolukord tõsiselt mõjutab [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee ***I

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud P9_TA(2020)0043

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Viimane päevakajastamine: 28. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika