Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

27. Bekendmaking van de uitslag van de eindstemming
CRE

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme Rapporteur: Dominique Riquet ***I

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd P9_TA(2020)0041

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd P9_TA(2020)0042

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee ***I

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd P9_TA(2020)0043

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid