Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Štvrtok, 26. marca 2020 - Brusel

27. Oznámenie o výsledkoch záverečného hlasovania
CRE

Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch Spravodajca Dominique Riquet ***I

NÁVRH KOMISIE

Schválené P9_TA(2020)0041

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

NÁVRH KOMISIE

Schválené P9_TA(2020)0042

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Finančná pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne postihnuté závažným núdzovým stavom v oblasti verejného zdravia [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee ***I

NÁVRH KOMISIE

Schválené P9_TA(2020)0043

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Posledná úprava: 28. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia