Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Torsdagen den 26 mars 2020 - Bryssel

27. Tillkännagivande av resultaten av slutomröstningarna
CRE

Fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser: gemensamma regler [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - utskottet för transport och turism Föredragande: Dominique Riquet ***I

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes P9_TA(2020)0041

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet [Investeringsinitiativ mot coronaeffekter] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee ***I

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes P9_TA(2020)0042

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Ekonomiskt stöd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till EU och som är allvarligt drabbade av ett större hot mot folkhälsan [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee ***I

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes P9_TA(2020)0043

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 28 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy