Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel

30. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 12. března 2020

předáno příslušnému výboru: ECON

Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí