Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

30. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 maart 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid