Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel

31. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.

Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid