Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 26 март 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.График на месечните сесии
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 8.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 10.Петиции
 11.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 12.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 13.Внесени документи
 14.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 15.Ред на работа
 16.Гласуване на искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Изявление на председателството
 19.Координиран европейски отговор на избухването на COVID-19 (разискване)
 20.Обявяване на резултатите от гласуването на исканията за прилагане на неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Гласуване на измененията
 23.Възобновяване на заседанието
 24.Обявяване на резултатите от гласуването на измененията
 25.Окончателно гласуване
 26.Възобновяване на заседанието
 27.Обявяване на резултатите от окночателните гласувания
 28.Обяснения на вот
 29.Поправки на вот и намерения за гласуване
 30.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 31.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 32.График на следващите заседания
 33.Закриване на заседанието
 34.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (92 kb)
28/09/2020 16:36
  Списък на присъствалите (9 kb)
28/09/2020 16:58
 
Протокол (71 kb)
28/09/2020 16:36
  Списък на присъствалите (9 kb)
28/09/2020 16:58
  Резултати от различните гласувания (23 kb)
26/05/2020 17:12
  Поименни гласувания (38 kb)
26/05/2020 17:11
 
Протокол (259 kb)
28/09/2020 16:36
  Списък на присъствалите (68 kb)
28/09/2020 16:58
  Резултати от различните гласувания (94 kb)
26/05/2020 17:12
  Поименни гласувания (210 kb)
26/05/2020 17:11
Последно осъвременяване: 28 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност