Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 26. března 2020 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Harmonogram dílčích zasedání
 5.Členství ve výborech a v delegacích
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 8.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 9.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 10.Petice
 11.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 12.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 13.Předložení dokumentů
 14.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 15.Plán práce
 16.Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Prohlášení předsednictví
 19.Evropská koordinovaná reakce na šíření onemocnění COVID-19 (rozprava)
 20.Oznámení výsledků hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)
 21.Pokračování denního zasedání
 22.Hlasování o pozměňovacích návrzích
 23.Pokračování denního zasedání
 24.Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích
 25.Konečná hlasování
 26.Pokračování denního zasedání
 27.Oznámení výsledků konečných hlasování
 28.Vysvětlení hlasování
 29.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 30.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 31.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 32.Termín příštího dílčího zasedání
 33.Ukončení denního zasedání
 34.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (76 kb)
28/09/2020 16:36
  Prezenční listina (9 kb)
28/09/2020 16:58
 
Zápis (68 kb)
28/09/2020 16:36
  Prezenční listina (9 kb)
28/09/2020 16:58
  Výsledky hlasování (23 kb)
26/05/2020 17:12
  Jmenovitá hlasování (33 kb)
26/05/2020 17:11
 
Zápis (243 kb)
28/09/2020 16:36
  Prezenční listina (60 kb)
28/09/2020 16:58
  Výsledky hlasování (96 kb)
26/05/2020 17:12
  Jmenovitá hlasování (200 kb)
26/05/2020 17:11
Poslední aktualizace: 28. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí