Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 7.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 8.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Αναφορές
 11.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 12.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Δήλωση της Προεδρίας
 19.Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 (συζήτηση)
 20.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών
 23.Επανάληψη της συνεδρίασης
 24.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών
 25.Τελικές ψηφοφορίες
 26.Επανάληψη της συνεδρίασης
 27.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών ψηφοφοριών
 28.Αιτιολογήσεις ψήφου
 29.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 30.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 31.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 32.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 33.Λήξη της συνεδρίασης
 34.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (96 kb)
28/09/2020 16:38
  Κατάσταση παρόντων (9 kb)
28/09/2020 17:00
 
Συνοπτικά πρακτικά (75 kb)
28/09/2020 16:38
  Κατάσταση παρόντων (9 kb)
28/09/2020 17:00
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (23 kb)
26/05/2020 17:12
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (38 kb)
26/05/2020 17:11
 
Συνοπτικά πρακτικά (259 kb)
28/09/2020 16:38
  Κατάσταση παρόντων (68 kb)
28/09/2020 17:00
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (92 kb)
26/05/2020 17:12
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (209 kb)
26/05/2020 17:11
Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου