Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 26. märts 2020 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Osaistungjärkude ajakava
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 8.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Petitsioonid
 11.Otsus algatusraportite koostamiseks
 12.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 13.Esitatud dokumendid
 14.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 15.Tööplaan
 16.Hääletus kiireloomulise menetluse taotluste üle (kodukorra artikkel 163)
 17.Istungi jätkamine
 18.Presidentuuri avaldus
 19.Euroopa kooskõlastatud reageering COVID-19 puhangule (arutelu)
 20.Teadaanne kiireloomulise menetluse taotluste hääletuse tulemuste kohta (kodukorra artikkel 163)
 21.Istungi jätkamine
 22.Muudatusettepanekute hääletus
 23.Istungi jätkamine
 24.Teadaanne muudatusettepanekute hääletuse tulemuste kohta
 25.Lõpphääletus
 26.Istungi jätkamine
 27.Teadaanne lõpphääletuse tulemuste kohta
 28.Selgitused hääletuse kohta
 29.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 30.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 31.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 32.Järgmiste istungite ajakava
 33.Istungi lõpp
 34.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (74 kb)
28/09/2020 16:40
  Kohalolijate nimekiri (9 kb)
28/09/2020 17:04
 
Protokoll (67 kb)
28/09/2020 16:40
  Kohalolijate nimekiri (9 kb)
28/09/2020 17:04
  Hääletustulemused (26 kb)
26/05/2020 17:12
  Nimelise hääletuse tulemused (37 kb)
26/05/2020 17:11
 
Protokoll (234 kb)
28/09/2020 16:40
  Kohalolijate nimekiri (59 kb)
28/09/2020 17:04
  Hääletustulemused (89 kb)
26/05/2020 17:12
  Nimelise hääletuse tulemused (197 kb)
26/05/2020 17:11
Viimane päevakajastamine: 28. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika