Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 26. maaliskuuta 2020 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Istuntokalenteri
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 8.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Vetoomukset
 11.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 12.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Puhemiehen julkilausuma
 19.EU:n koordinoidut toimet covid-19-epidemiaan reagoimiseksi (keskustelu)
 20.Ilmoitus kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä toimitettujen äänestysten tuloksista (työjärjestyksen 163 artikla)
 21.Istunnon jatkaminen
 22.Tarkistuksia koskevat äänestykset
 23.Istunnon jatkaminen
 24.Ilmoitus tarkistuksia koskevien äänestysten tuloksista
 25.Lopulliset äänestykset
 26.Istunnon jatkaminen
 27.Ilmoitus lopullisten äänestysten tuloksista
 28.Äänestysselitykset
 29.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 30.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 31.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 32.Seuraavien istuntojen aikataulu
 33.Istunnon päättäminen
 34.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (75 kb)
28/09/2020 16:41
  Läsnäololista (9 kb)
28/09/2020 17:10
 
Pöytäkirja (67 kb)
28/09/2020 16:41
  Läsnäololista (9 kb)
28/09/2020 17:10
  Äänestysten tulokset (23 kb)
26/05/2020 17:12
  Nimenhuutoäänestykset (36 kb)
26/05/2020 17:11
 
Pöytäkirja (235 kb)
28/09/2020 16:41
  Läsnäololista (58 kb)
28/09/2020 17:10
  Äänestysten tulokset (80 kb)
26/05/2020 17:12
  Nimenhuutoäänestykset (196 kb)
26/05/2020 17:11
Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö