Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Vergaderrooster
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 8.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoeringen
 10.Verzoekschriften
 11.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 12.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 13.Ingekomen stukken
 14.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Stemming over verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Verklaring van de Voorzitter
 19.Gecoördineerde Europese respons op de uitbraak van Covid-19 (debat)
 20.Bekendmaking van de uitslag van de stemming over het verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement)
 21.Hervatting van de vergadering
 22.Votes sur les amendements
 23.Hervatting van de vergadering
 24.Bekendmaking van de uitslag van de stemming over amendementen
 25.Eindstemming
 26.Hervatting van de vergadering
 27.Bekendmaking van de uitslag van de eindstemming
 28.Stemverklaringen
 29.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 30.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 31.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 32.Rooster van de volgende vergaderingen
 33.Sluiting van de vergadering
 34.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (76 kb)
28/09/2020 16:47
  Presentielijst (9 kb)
28/09/2020 17:10
 
Notulen (68 kb)
28/09/2020 16:47
  Presentielijst (9 kb)
28/09/2020 17:10
  Uitslag van de stemming (22 kb)
26/05/2020 17:12
  Hoofdelijke stemming (34 kb)
26/05/2020 17:11
 
Notulen (240 kb)
28/09/2020 16:47
  Presentielijst (58 kb)
28/09/2020 17:10
  Uitslag van de stemming (85 kb)
26/05/2020 17:12
  Hoofdelijke stemming (205 kb)
26/05/2020 17:11
Laatst bijgewerkt op: 28 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid