Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 26 marca 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Kalendarz sesji miesięcznych
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 8.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Petycje
 11.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 12.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 13.Składanie dokumentów
 14.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 15.Porządek obrad
 16.Głosowanie nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Oświadczenie Przewodniczącego
 19.Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19 (debata)
 20.Ogłoszenie wyników głosowania nad wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu)
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Głosowanie nad poprawkami
 23.Wznowienie posiedzenia
 24.Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami
 25.Głosowanie końcowe
 26.Wznowienie posiedzenia
 27.Ogłoszenie wyników głosowań końcowych
 28.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 29.Korekty i zamiary głosowania
 30.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 31.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 32.Kalendarz następnych posiedzeń
 33.Zamknięcie posiedzenia
 34.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (75 kb)
28/09/2020 16:48
  Lista obecności (9 kb)
28/09/2020 17:10
 
Protokół (68 kb)
28/09/2020 16:48
  Lista obecności (9 kb)
28/09/2020 17:10
  Wyniki głosowania (23 kb)
26/05/2020 17:12
  Głosowanie imienne (37 kb)
26/05/2020 17:11
 
Protokół (247 kb)
28/09/2020 16:48
  Lista obecności (60 kb)
28/09/2020 17:10
  Wyniki głosowania (92 kb)
26/05/2020 17:12
  Głosowanie imienne (196 kb)
26/05/2020 17:11
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności