Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 26. marca 2020 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Kalendár schôdzí
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 8.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 9.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Petície
 11.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 12.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 15.Program práce
 16.Hlasovanie o žiadostiach o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku)
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Vyhlásenie Predsedníctva
 19.Európska koordinovaná reakcia na epidémiu COVID-19 (rozprava)
 20.Oznámenie výsledkov hlasovania o žiadostiach o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku)
 21.Pokračovanie rokovania
 22.Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
 23.Pokračovanie rokovania
 24.Oznámenie výsledkov hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch
 25.Záverečné hlasovanie
 26.Pokračovanie rokovania
 27.Oznámenie o výsledkoch záverečného hlasovania
 28.Vysvetlenia hlasovania
 29.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 30.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 31.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 32.Termíny nasledujúcich rokovaní
 33.Skončenie rokovania
 34.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (74 kb)
28/09/2020 16:50
  Prezenčná listina (9 kb)
28/09/2020 17:10
 
Zápisnica (69 kb)
28/09/2020 16:50
  Prezenčná listina (9 kb)
28/09/2020 17:10
  Výsledky hlasovaní (23 kb)
26/05/2020 17:12
  Hlasovania podľa mien (34 kb)
26/05/2020 17:11
 
Zápisnica (246 kb)
28/09/2020 16:50
  Prezenčná listina (60 kb)
28/09/2020 17:10
  Výsledky hlasovaní (89 kb)
26/05/2020 17:12
  Hlasovania podľa mien (200 kb)
26/05/2020 17:11
Posledná úprava: 28. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia