Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 26. marec 2020 - Bruselj
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Časovni razpored delnih zasedanj
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Zahteva za odvzem imunitete
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 8.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 9.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 10.Peticije
 11.Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila
 12.Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)
 13.Predložitev dokumentov
 14.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 15.Razpored dela
 16.Glasovanje o nujnih zadevah (člen 163 Poslovnika)
 17.Nadaljevanje seje
 18.Izjava predsedujočega
 19.Usklajeni evropski odziv na izbruh koronavirusa COVID-19 (razprava)
 20.Objava izidov glasovanja o zahtevah za uporabo nujnega postopka (člen 163 Pravilnika)
 21.Nadaljevanje seje
 22.Glasovanje o predlogih sprememb
 23.Nadaljevanje seje
 24.Objava izidov glasovanja o predlogih sprememb
 25.Končno glasovanje
 26.Nadaljevanje seje
 27.Objava izida končnih glasovanj
 28.Obrazložitve glasovanja
 29.Popravki in namere glasovanj
 30.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 31.Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil
 32.Datum naslednjih sej
 33.Zaključek seje
 34.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (72 kb)
28/09/2020 16:52
  Seznam navzočih (9 kb)
28/09/2020 17:10
 
Zapisnik (68 kb)
28/09/2020 16:52
  Seznam navzočih (9 kb)
28/09/2020 17:10
  Izidi glasovanja (23 kb)
26/05/2020 17:12
  Poimensko glasovanje (37 kb)
26/05/2020 17:11
 
Zapisnik (236 kb)
28/09/2020 16:52
  Seznam navzočih (60 kb)
28/09/2020 17:10
  Izidi glasovanja (84 kb)
26/05/2020 17:12
  Poimensko glasovanje (194 kb)
26/05/2020 17:11
Zadnja posodobitev: 28. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov