Rodyklė 
Protokolas
PDF 242kWORD 69k
Ketvirtadienis, 2020 m. kovo 26 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Plenarinių sesijų tvarkaraštis
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Prašymas atšaukti imunitetą
 7.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 8.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 10.Peticijos
 11.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva
 12.Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)
 13.Gauti dokumentai
 14.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 15.Darbų programa
 16.Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Pirmininko pareiškimas
 19.Koordinuotas Europos atsakas į COVID-19 protrūkį (diskusijos)
 20.Balsavimo dėl prašymų taikyti skubos tvarką rezultatų paskelbimas (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
 21.Posėdžio atnaujinimas
 22.Balsavimas dėl pakeitimų
 23.Posėdžio atnaujinimas
 24.Balsavimo dėl pakeitimų rezultatų paskelbimas
 25.Galutinis balsavimas
 26.Posėdžio atnaujinimas
 27.Galutinio balsavimo rezultatų paskelbimas
 28.Paaiškinimai dėl balsavimo
 29.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 30.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 31.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 32.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 33.Posėdžio pabaiga
 34.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2020 m. kovo 10 d., antradienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Plenarinių sesijų tvarkaraštis

Pirmininkas pranešė, kad jam pasiūlius ir atsižvelgiant į padėties sunkumą ir žymų užsikrėtusiųjų COVID-19 virusu skaičiaus padidėjimą Europos Sąjungoje, Pirmininkų sueiga per savo kovo 19 d., ketvirtadienio, posėdį dėl su force majeure susijusių priežasčių ir kaip saugumo ir visuomenės sveikatos apsaugos priemonę nusprendė dar kartą pakoreguoti Parlamento 2020 m. darbo kalendorių.

Atsižvelgiant į tai, kad surengtas šis kovo 26 d., ketvirtadienio, posėdis, balandžio 1–2 d., balandžio 22–23 d. ir birželio 3–4 d. Briuselyje numatytos surengti sesijos panaikinamos.

Sesija, numatyta surengti Strasbūre gegužės 11–14 d., vyks Briuselyje gegužės 13–14 d.;

sesija, numatyta surengti Strasbūre birželio 15–18 d., vyks Briuselyje birželio 17–18 d.;

sesija, numatyta surengti Strasbūre liepos 6–9 d., vyks Briuselyje liepos 8–9 d..

Pirmininkų sueiga padėtį peržiūrės atsižvelgdama COVID-19 pandemijos pokyčius.

Peržiūrėtas preliminarus kalendorius paskelbtas Parlamento interneto svetainėje.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos Renew frakcijos ir nepriklausomų narių sekretoriato sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

TRAN komitetas: Dorien Rookmaker vietoj Rosa D'Amato

Žmogaus teisių pakomitetis: Katalin Cseh

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


6. Prašymas atšaukti imunitetą

Kroatijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Valter Flego imunitetą vykstant baudžiamajam procesui, kurį prieš jį pradėjo Rijekos apylinkės teismas.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


7. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. kovo 30 d., pirmadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl suklastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistemos, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai 98/700/TVR (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, siekiant suteikti finansinę paramą valstybėms narėms ir dėl narystės Sąjungoje besiderančioms šalims, labai nukentėjusioms nuo didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).


8. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorato liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dimetoato ir ometoato liekanų koncentracijos vyšniose ar ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 12 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciantraniliprolo, ciazofamido, ciprodinilo, fenpiroksimato, fludioksonilo, fluksapiroksado, imazalilo, izofetamido, metilkrezoksimo, lufenurono, mandipropamido, propamokarbo, piraklostrobino, piriofenono, piriproksifeno ir spinetoramo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 21 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios miklobutanilo, napropamido ir sintofeno liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D063987/04 - 2020/2611(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 21 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl trikalcio fosfato (E 341 (iii)) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2019 m. spalio II, lapkričio I, gruodžio II ir 2020 m. sausio I sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


10. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos Nr. 0172-20–0309-20 buvo įtrauktos į registrą 2020 m. kovo 26 d. ir persiųstos atsakingam komitetui.

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 15 dalį 2020 m. kovo 26 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi joje registruotos buveinės.


11. Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. kovo 12 d.)

BUDG komitetas

- ES programų paramos gavėjų apsaugos priemonės: DFP atsarginių priemonių plano parengimas (2020/2051(INL))
(Nuomonė: AGRI)


12. Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)

LIBE komitetas

- Bendrovių atsakomybė už žalą aplinkai (2020/2027(INI))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: DEVE, LIBE


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 03/2020. III skirsnis - Komisija (N9-0011/2020 - C9-0081/2020 - 2020/2049(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl konkrečių priemonių investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 [Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, siekiant suteikti finansinę paramą valstybėms narėms ir dėl narystės Sąjungoje besiderančioms šalims, labai nukentėjusioms nuo didelio masto ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

2) Parlamento narių

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil ir Nuno Melo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos siekiant pasmerkti Venesuelos režimo sprendimą sustabdyti Portugalijos oro transporto įmonės (TAP) skrydžius (B9-0120/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić, Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana Zovko, Margarita de la Pisa Carrión ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos optimizmo dienos (B9-0127/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl politinės padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje ir pagarbos Bosnijos Serbų Respublikos teisėms (B9-0130/2020)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET


14. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtino asignavimų perkėlimą Nr. DEC 01/2020. III skirsnis - Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 32 straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtino asignavimų perkėlimą Nr. DEC 02/2020. III skirsnis - Komisija.


15. Darbų programa

Buvo išdalytas šios sesijos galutinis darbotvarkės projektas (PE 649.883/PDOJ). Nebuvo pasiūlyta jokių pakeitimų.

Darbų programa patvirtinta.


16. Balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Parlamentas balsuos dėl šių Komisijos pateiktų prašymų taikyti skubos tvarką:

—   Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet ***I

—   Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

—   Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

Pirmininkas perskaitė nurodymus dėl balsavimo nuotoliniu būdu praktinės tvarkos naudojant alternatyvią elektroninio balsavimo sistemą (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių) ir priminė, kad šie nurodymai taip pat jie buvo išplatinti Parlamento nariams.

Balsavimas vyks iki 11.00 val.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 12.30 val.

Pradėta balsuoti.

(Posėdis sustabdytas 10.10 val.)


17. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 10.33 val.


18. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame jis nurodė išimtines ir nenumatytas aplinkybes, dėl kurių buvo sušaukta ši neeilinė sesija. Šiuo beprecedenčiu spendimu siekiama apsaugoti Parlamento darbuotojų ir Parlamento narių sveikatą ir tuo pat metu užtikrinti Parlamento demokratinį gyvybingumą dirbant Sąjungos piliečių naudai.

Jis išreiškė Parlamento užuojautą Par;lamente dirbusio jaunuolio, mirusio nuo COVID-19 viruso, šeimai ir visų nuo šio viruso mirusių žmonių šeimoms.

Jis išreiškė pagarbą Sąjungos sveikatos priežiūros specialistų atsidavimui ir priminė, kad piliečių elgesys bus lemiamas veiksnys kovoje su pandemija.

Baigdamas jis pabrėžė sprendimų, kurie bus priimti šiandien, svarbą.


19. Koordinuotas Europos atsakas į COVID-19 protrūkį (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Koordinuotas Europos atsakas į COVID-19 protrūkį (2020/2610(RSP))

Pirmininkas pranešė Parlamentui, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, kurios atstovas negalėjo dalyvauti, savo pareiškimą atsiuntė raštu (žr. posėdžio stenogramos 19 punktą).

Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Javier Moreno Sánchez S&D frakcijos vardu, Dominique Riquet Renew frakcijos vardu, Nicolas Bay ID frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab ir Jan-Christoph Oetjen.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.


20. Balsavimo dėl prašymų taikyti skubos tvarką rezultatų paskelbimas (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

Prieš pranešdamas balsavimo rezultatus Pirmininkas pabrėžė šios dalyvavimo nuotoliniu būdu procedūros unikalumą. Jis pasveikino Parlamento narius, sesijoje dalyvaujančius iš namų ir padėkojo frakcijoms ir visiems Parlamento darbuotojams.

Prašymai taikyti skubos tvarką:

Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet ***I

Vardiniu balsavimu (687 už, 0 prieš, 0 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

Vardiniu balsavimu (686 už, 1 prieš, 0 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

Vardiniu balsavimu (684 už, 1 prieš, 2 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

- pakeitimų: šiandien, 2020 m. kovo 26 d., 14.00 val.

- prašymų dėl balsavimo dalimis ir atskiro balsavimo: šiandien, 2020 m. kovo 26 d., 16.00 val.

(Posėdis sustabdytas 12.48 val.)


21. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.33 val.


22. Balsavimas dėl pakeitimų

Pirmininkas paskelbė, kad gavo šiuos pakeitimus:

Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės: 1 pakeitimas

Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva): 4 pakeitimai

Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją: 1 pakeitimas

°
° ° °

Kalbėjo Maximilian Krah.

°
° ° °

Pradėtas balsavimas dėl pranešimų, kuriems šįryt nuspręsta taikyti skubos tvarką, pakeitimų (2020 03 26 protokolo 20 punktas).

Balsavimas vyks iki 18.30 val.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 20.00 val.

(Posėdis sustabdytas 17.38 val.)


23. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.08 val.


24. Balsavimo dėl pakeitimų rezultatų paskelbimas

Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas Pranešėjas: Dominique Riquet ***I

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PAKEITIMAS

Patvirtinta (P9_TA(2020)0041)

Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PAKEITIMAI

Atmesta

Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PAKEITIMAS

Atmesta


25. Galutinis balsavimas

Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet ***I

Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

Pradėtas galutinis balsavimas dėl pranešimų, kuriems šįryt nuspręsta taikyti skubos tvarką (2020 03 26 protokolo 20 punktas ir 2020 03 26 protokolo 24 punktas).

Balsavimas vyks iki 21.00 val.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 22.30 val.

(Posėdis sustabdytas 20.10 val.)


26. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 22.32 val.


27. Galutinio balsavimo rezultatų paskelbimas

Laiko tarpsnių paskirstymas Bendrijos oro uostuose: bendrosios taisyklės [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas Pranešėjas: Dominique Riquet ***I

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta P9_TA(2020)0041

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Konkrečios priemonės investicijoms į valstybių narių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva) [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta P9_TA(2020)0042

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Finansinė pagalba valstybėms narėms ir dėl narystės ES besiderančioms šalims, kurios patyrė didelio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją [COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee ***I

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta P9_TA(2020)0043

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


28. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne ilgesni nei 400 žodžių paaiškinimai dėl balsavimo.


29. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


30. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduotas šis deleguotojo akto projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), tam tikrų kalbų redakcijos (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. kovo 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


31. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


32. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2020 m. gegužės 13 d. ir 2020 m. gegužės 14 d..


33. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.36 val.


34. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Deli Andor, De Man Filip, Dorfmann Herbert, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, Geuking Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld Sophia, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pelletier Anne-Sophie, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia, Schwab Andreas, Silva Pereira Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika