Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Torsdag den 16. april 2020 - Bruxelles

6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/891 for så vidt angår beregningen af værdien af producentorganisationers afsatte produktion i frugt- og grøntsagssektoren (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. marts 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1. april 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår opførelse af perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. april 2020

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af forordning (EU) nr. 952/2013 og om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. april 2020

henvist til kor. udv.: IMCO

Seneste opdatering: 8. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik