Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 2k
Torstai 16. huhtikuuta 2020 - Bryssel

6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tuottajaorganisaatioiden kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisesta hedelmä- ja vihannesalalla (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. maaliskuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1021 liitteen I muuttamisesta sikäli kun on kyse perfluorioktaanihapon (PFOA), sen suolojen ja PFOA:n kanssa samankaltaisten yhdisteiden luetteloinnista (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 muuttamisesta (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. huhtikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö