Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 2k
Četvrtak, 16. travnja 2020. - Bruxelles

6. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/891 u pogledu izračuna vrijednosti proizvodnje koju je organizacija proizvođača u sektoru voća i povrća stavila na tržište (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. ožujka 2020

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. travnja 2020

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i njoj srodnih spojeva (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. travnja 2020

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 te o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. travnja 2020

upućeno nadležnom odboru: IMCO

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti