Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 2k
Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d. - Briuselis

6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891 (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. kovo 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentasm, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 II ir III priedai (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl perfluoroktano rūgšties (PFOA), jos druskų ir PFOA giminingų junginių įrašymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 I priedas (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. balandžio 3 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika