Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 2k
Ceturtdiena, 2020. gada 16. aprīlis - Brisele

6. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/891 groza attiecībā uz augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizāciju tirgū laistās produkcijas vērtības aprēķināšanu (C(2020)01835 – 2020/2617(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 30. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II un III pielikumu (C(2020)01894 – 2020/2618(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 1. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)2019/1021 I pielikumu groza attiecībā uz perfluoroktānskābes (PFOA), tās sāļu un ar PFOA saistītu savienojumu iekļaušanu sarakstā (C(2020)01973 – 2020/2622(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 8. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 952/2013, un groza Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar kuru papildina Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (C(2020)02008 – 2020/2619(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 3. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika