Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 2k
Četrtek, 16. april 2020 - Bruselj

6. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede izračuna vrednosti tržne proizvodnje organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave (C(2020)01835 - 2020/2617(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. marca 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 1. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvrstitve perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih spojin na seznam kemikalij (C(2020)01973 - 2020/2622(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/341 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. aprila 2020

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

Zadnja posodobitev: 8. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov