Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 16 април 2020 г. - Брюксел

7. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хромафенозид, флуометурон, пенцикурон, седаксан, тау-флувалинат и триазоксид във или върху определени продукти (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - срок: 24 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на използването на анато, биксин, норбиксин (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - срок: 25 май 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 29 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност