Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Čtvrtek, 16. dubna 2020 - Brusel

7. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaxan, tau-fluvalinát a triazoxid v některých produktech a na jejich povrchu (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - lhůta: 24. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití annatta, bixinu, norbixinu (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - lhůta: 25. května 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 29. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí