Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Torstai 16. huhtikuuta 2020 - Bryssel

7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kromafenotsidin, fluometuronin, pensykuronin, sedaksanin, tau-fluvalinaatin ja triatsoksidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - määräaika: 24. toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta elintarvikelisäaineen annatto, biksiini, norbiksiini (E 160b) osalta (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - määräaika: 25. toukokuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Päivitetty viimeksi: 29. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö