Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 1k
Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 16 d. - Briuselis

7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chromafenozido, fluometurono, pencikurono, sedaksano, tau-fluvalinato ir triazoksido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 24 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl anato, biksino, norbiksino (E 160b) naudojimo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - Terminas: 2020 m. gegužės 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika