Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Czwartek, 16 kwietnia 2020 r. - Bruksela

7. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chromafenozydu, fluometuronu, pencykuronu, sedaksanu, tau-fluwalinatu i triazoksydu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - termin: 24 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania annato, biksyny, norbiksyny (E 160b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - termin: 25 maja 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności