Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 16 april 2020 - Bryssel

7. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kromafenozid, fluometuron, pencykuron, sedaxan, tau-fluvalinat och triazoxid i eller på vissa produkter (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - tidsfrist: 24 maj 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av annattoextrakt, bixin, norbixin (E 160 b) (D066082/02 - 2020/2615(RPS) - tidsfrist: 25 maj 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Senaste uppdatering: 29 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy