Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 16 april 2020 - Bryssel

9. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

ECON-utskottet

- Digitala finanser: framväxande risker med kryptotillgångar – utmaningar för reglering och tillsyn på området finansiella tjänster, institutioner och marknader (2020/2034(INL))

LIBE-, och FEMM-utskotten

- Bekämpande av könsrelaterat våld: cybervåld (2020/2035(INL))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

AFET-, DEVE-, och BUDG-utskotten

- Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet (2020/2045(INI))
(rådgivande utskott: CONT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

DEVE-utskottet

- Klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna (2020/2042(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, LIBE, FEMM)

- En ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling (2020/2041(INI))

(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), INTA (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

ECON-utskottet

- Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder att övervinna (2020/2046(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

- En stärkt internationell roll för euron (2020/2037(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta (2020/2036(INI))

ENVI-utskottet

- En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (2020/2043(INI))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ECON (artikel 57 i arbetsordningen))

LIBE-utskottet

- Genomföranderapport om artikel 43 i direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2020/2047(INI))

REGI-utskottet

- Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken (2020/2040(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

- Att vända den demografiska tendensen i EU-regioner med hjälp av instrument inom sammanhållningspolitiken (2020/2039(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, AGRI)

TRAN-utskottet

- Upprättande av en EU-strategi för hållbar turism (2020/2038(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, CULT)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 och artikel 227.1 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

PETI-utskottet

- Rapport om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 (artikel 227.7 i arbetsordningen) (2020/2044(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 114 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

LIBE-utskottet

- Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism (2020/2048(INI))

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy