Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 16 april 2020 - Bryssel

12. Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 5 mars 2020)

- Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet (2020/2045(INI))
utskott: AFET, DEVE, BUDG (artikel 58 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: CONT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

- Konsekvenserna för kvinnor och barn av våld i nära relationer och vårdnadsrättigheter (2019/2166(INI))
utskott: JURI, FEMM (artikel 58 i arbetsordningen)

- Bekämpande av könsrelaterat våld: cybervåld (2020/2035(INL))
utskott: LIBE, FEMM (artikel 58 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 8 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy