Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 11k
Čtvrtek, 16. dubna 2020 - Brusel

16. První hlasování
CRE

Parlament bude hlasovat o následujících žádostech o použití postupu pro naléhavé případy, které předložila Komise (článek 163 jednacího řádu):

—   Nařízení o změně víceletého finančního rámce na období 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Rozpočtový výbor

—   Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc pro Řecko v reakci na zvýšený migrační tlak – okamžitá opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 – podpora obnovy po zemětřesení v Albánii – ostatní úpravy
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Rozpočtový výbor

—   Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytování mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/ rescEU v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Rozpočtový výbor

—   Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19; posílení Úřadu evropského veřejného žalobce 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Rozpočtový výbor

—   Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na rok 2020: okamžitá opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Rozpočtový výbor

—   Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020: Poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Rozpočtový výbor

—   Specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj

—   Zavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

—   Zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Výbor pro rybolov

—   Zdravotnické prostředky ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Parlament bude rovněž hlasovat o prvním souboru pozměňovacích návrhů ke společnému návrhu usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu předložili Manfred Weber a Esteban González Pons za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE a kterým se nahrazují usnesení B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 a B9-0147/2020, o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Hlasování se bude konat až do 10:30.

Hlasování začalo.

Výsledky hlasování oznámí předseda (bod 19 zápisu ze dne 16.4.2020 a bod 22 zápisu ze dne 16.4.2020).

Poslední aktualizace: 8. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí