Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 10k
Torsdag den 16. april 2020 - Bruxelles

16. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet ville gå over til afstemningen om anmodningerne om anvendelse af uopsættelighedsproceduren på følgende, som var blevet forelagt af Kommissionen (forretningsordenens artikel 163):

—   Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Budgetudvalget

—   Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Støtte til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygningen efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Budgetudvalget

—   Forslag til ændringsbudget nr. 2/2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstaterne og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Budgetudvalget

—   Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2053(BUD) [COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Budgetudvalget

—   Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet for 2020: Migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler; øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet; styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed - 2020/2056(BUD) [COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Budgetudvalget

—   Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: Ydelse af nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Budgetudvalget

—   Særlige foranstaltninger for at give ekstraordinær fleksibilitet i anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde som reaktion på covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Regionaludviklingsudvalget

—   Indførelse af særlige foranstaltninger for at håndtere covid-19-krisen ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

—   Særlige foranstaltninger til at afbøde indvirkningen af covid-19-udbruddet på fiskeri- og akvakultursektoren ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Fiskeriudvalget

—   Medicinsk udstyr ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Parlamentet ville ligeledes stemme om første serie ændringsforslag til det fælles beslutningsforslag, der var indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2, og erstattede beslutningsforslag B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 og B9-0147/2020, af Manfred Weber og Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen om en EU-koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandimien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Afstemningen ville være åben indtil kl. 10.30.

Afstemningen gennemførtes.

Resultaterne af afstemningen ville efterfølgende blive meddelt af formanden (punkt 19 i protokollen af 16.4.2020 og punkt 22 i protokollen af 16.4.2020).

Seneste opdatering: 8. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik