Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 8k
Neljapäev, 16. aprill 2020 - Brüssel

16. Esimene hääletusvoor
CRE

Parlament hääletas järgmiste komisjoni esitatud kiirmenetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163):

—   Määrus, millega muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - eelarvekomisjon;

—   Paranduseelarve projekt nr 1/2020: Abi Kreekale suurenenud rändesurvele reageerimiseks – COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed – Toetus Albaaniale maavärinajärgseks ülesehitustööks – Muud kohandused
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] – eelarvekomisjon;

—   Paranduseelarve projekt nr 2/2020: Erakorraline toetus liikmesriikidele ja täiendavad vahendid liidu elanikkonnakaitse mehhanismile / rescEU-le, et reageerida COVID-19 puhangule
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - eelarvekomisjon;

—   Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - eelarvekomisjon;

—   Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID-19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed; Euroopa Prokuratuuri eelarve suurendamine - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - eelarvekomisjon;

—   Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal: liikmesriikidele hädaabi andmine ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU vahendite suurendamine COVID-19 vastases võitluses
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - eelarvekomisjon;

—   Erimeetmed erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu *** I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - regionaalarengukomisjon;

—   Erimeetmete kehtestamine, et reageerida COVID-19 kriisile *** I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

—   Erimeetmed, et leevendada COVID-19 puhangu mõju kalandus- ja vesiviljelussektorile *** I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - kalanduskomisjon;

—   Meditsiiniseadmed *** I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Parlament hääletas ka resolutsiooni ühisettepaneku esimese muudatusettepanekute ploki üle, mis on esitatud vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2 ja millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 ja B9-0147/2020, mille esitasid Manfred Weber ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi kooskõlastatud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Hääletamine lõpeb kell 10.30.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused teeb teatavaks istungi juhataja (16.4.2020 protokollipunkt 19 ja 16.4.2020 protokollipunkt 22).

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika