Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 10k
Četvrtak, 16. travnja 2020. - Bruxelles

16. Prvo glasovanje
CRE

Parlament glasuje o sljedećim zahtjevima za primjenu hitnog postupka koje je podnijela Komisija (članak 163. Poslovnika):

—   Uredba o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Odbor za proračune

—   Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2020. - Pomoć Grčkoj kao odgovor na povećani migracijski pritisak - Hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 - Potpora Albaniji za obnovu nakon potresa - Druge prilagodbe
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Odbor za proračune

—   Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2020.: Pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Odbor za proračune

—   Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: migracije, priljevi izbjeglica i sigurnosne prijetnje, hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Odbor za proračune

—   Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za 2020.: migracije, priljevi izbjeglica i sigurnosne prijetnje, hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Odbor za proračune

—   Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke u 2020.: pružanje hitne pomoći državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Odbor za proračune

—   Posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti pri uporabi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Odbor za regionalni razvoj

—   Uvođenje posebnih mjera kao odgovor na krizu izazvanu izbijanjem bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

—   Posebne mjere za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Odbor za ribarstvo

—   Medicinski proizvodi ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Parlament će također glasovati o prvom nizu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije,

podnesen u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika, koji zamjenjuje prijedloge rezolucija B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 i B9-0147/2020, koji su podnijeli Manfred Weber i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o usklađenom djelovanju EU-a za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Glasovanje će trajati do 10:30 h.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultate glasovanja objavit će predsjednik (točka 19 zapisnika od 16.4.2020. i točka 22 zapisnika od 16.4.2020.).

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti