Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 11k
Joi, 16 aprilie 2020 - Bruxelles

16. Prima sesiune de vot
CRE

Parlamentul European va vota următoarele solicitări de aplicare a procedurii de urgență prezentate de Comisie (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

—   Regulament de modificare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Comisia pentru bugete

—   Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2020: Acordarea de asistență Greciei ca răspuns la presiunea sporită cauzată de migrație - Măsuri imediate în contextul epidemiei de COVID-19 - Sprijin pentru reconstrucție în urma cutremurului care a avut loc în Albania - Alte ajustări
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2053(BUD)
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 2020: migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității; măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19; consolidarea Parchetului European - 2020/2056(BUD)
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020: furnizarea asistenței de urgență statelor membre și consolidarea în continuare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Comisia pentru bugete

—   Măsuri specifice menite să ofere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională

—   Introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

—   Măsuri specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisia pentru pescuit

—   Dispozitivele medicale ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Parlamentul va vota și prima serie de amendamente la propunerea comună de rezoluție, depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de înlocuire a propunerilor de rezoluție B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 și B9-0147/2020, de Manfred Weber și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, și Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

Votarea va fi deschisă până la ora 10.30.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate de Președinte (punctul 19 al PV din 16.4.2020 și punctul 22 al PV din 16.4.2020).

Ultima actualizare: 8 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate