Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2616(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0143/2020

Rozpravy :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0054

Zápis
XML 12k
Čtvrtek, 16. dubna 2020 - Brusel

17. Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (pokračování rozpravy)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP))

(začátek rozpravy: bod 15 zápisu ze dne 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (předseda Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Marco Campomenosi za skupinu ID, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Raffaele Fitto za skupinu ECR, a Manon Aubry za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa a Lena Düpont.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Dacian Cioloş za skupinu Renew o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber a Esteban González Pons za skupinu PPE o opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison a Sylvia Limmer za skupinu ID o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez za skupinu S&D o opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry a Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL o koordinovaném postupu EU v boji proti pandemii onemocnění COVID-19 a jejím důsledkům (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki za skupinu ECR o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 22 zápisu ze dne 16.4.2020, bod 25 zápisu ze dne 16.4.2020, bod 28 zápisu ze dne 16.4.2020, bod 2 zápisu ze dne 17.4.2020 a bod 9 zápisu ze dne 17.4.2020

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:25.)

Poslední aktualizace: 8. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí