Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2616(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0143/2020

Debatten :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0054

Notulen
XML 12k
Donderdag 16 april 2020 - Brussel

17. Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP))

(Begin van het debat: punt 15 van de notulen van 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, en Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa en Lena Düpont.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, over gecoördineerde maatregelen van de EU ter bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, over EU-maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison en Sylvia Limmer, namens de ID-Fractie, over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, over maatregelen van de EU ter bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over gecoördineerde EU-maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry en Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, over gecoördineerde EU-maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie over gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 22 van de notulen van 16.4.2020, punt 25 van de notulen van 16.4.2020, punt 28 van de notulen van 16.4.2020, punt 2 van de notulen van 17.4.2020 en punt 9 van de notulen van 17.4.2020

(De vergadering wordt om 12.25 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid