Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2616(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0143/2020

Debaty :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0054

Protokół
XML 11k
Czwartek, 16 kwietnia 2020 r. - Bruksela

17. Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (ciąg dalszy debaty)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Skoordynowane działanie UE na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków (2020/2616(RSP))

(Początek debaty: zob. pkt 15 protokołu z dnia 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Marco Campomenosi w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR i Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa i Lena Düpont.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, w sprawie działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison i Sylvia Limmer w imieniu grupy ID, w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, w sprawie działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry i Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 22 protokołu z dnia 16.4.2020, pkt 25 protokołu z dnia 16.4.2020, pkt 28 protokołu z dnia 16.4.2020, pkt 2 protokołu z dnia 17.4.2020 i pkt 9 protokołu z dnia 17.4.2020

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.25.)

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności