Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2616(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0143/2020

Rozpravy :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0054

Zápisnica
XML 12k
Štvrtok, 16. apríla 2020 - Brusel

17. Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP))

(Začiatok rozpravy pozri bod 15 zápisnice zo dňa 16.4.2020)

Ursula von der Leyen (predseda Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Marco Campomenosi v mene skupiny ID, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR a Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira, Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos, Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno, Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula, David Casa a Lena Düpont.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0143/2020);

—   Manfred Weber a Esteban González Pons v mene skupiny PPE, o opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0144/2020);

—   Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak Madison a Sylvia Limmer v mene skupiny ID, o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0145/2020);

—   Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, o opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

—   Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0147/2020);

—   Manon Aubry a Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

—   Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR o koordinovaných opatreniach EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)) (B9-0149/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 22 zápisnice zo dňa 16.4.2020, bod 25 zápisnice zo dňa 16.4.2020, bod 28 zápisnice zo dňa 16.4.2020, bod 2 zápisnice zo dňa 17.4.2020 a bod 9 zápisnice zo dňa 17.4.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.25 h.)

Posledná úprava: 8. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia